UBND phường 5, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

29/12/2017

UBND phường 5, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng 01 nam Cộng tác viên trật tự đô thị như sau:

20171228_091746

Nguồn tin: ngochan_nguyenhuynh1991@yahoo.com