UBND phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu thông báo tuyển dụng

20/09/2018

 UBND phường Thắng Tam vừa có Thông báo số 1341/TB-UBND ngày 18/9/2018 về việc tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách.

Theo đó Phường sẽ tuyển dụng 03 vị trí gồm: Dân vận Đảng ủy; Thống kê Phường đội; Phó bí thư Đoàn Thanh niên. Hình thức tuyển dụng là xét tuyển đối với chức danh: Dân vận Đảng ủy, Thống kê Phường đội và Bầu cử theo Điều lệ Đoàn đối với chức danh: Phó bí thư Đoàn Thanh niên.
 Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam,nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí, chức danh dự tuyển
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt
– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ
– Có đủ các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển.
      Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: Không cư trú tại Việt Nam; Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
      Tiêu chuẩn chung: Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;Có trình độ học vấn và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;Am hiểu, tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.
      Tiêu chuẩn cụ thể:
      *Dân vận Đảng ủy
– Giới tính và độ tuổi: Nam, nữ; Đủ 21 tuổi trở lên và không quá 40 tuổi
– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông
– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành phù hợp với công việc được đảm nhận.
– Tin học: chứng chỉ trình độ A trở lên
– Ngoại ngữ: trình độ A trở lên
– Ưu tiên: Gia đình chính sách, đảng viên.
      *Thống kê Phường đội
– Giới tính và độ tuổi: Nam, Nữ; Đủ 21 tuổi trở lên và không quá 40 tuổi
– Về trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
– Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên các chuyên ngành về :Thống kê, văn thư, lưu trữ, hành chính, quản lý nhà nước, luật xã hội học, công nghệ thông tin (tin học), quản trị văn phòng, kế toán.
– Về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên
– Ngoại ngữ: trình độ A trở lên
– Ưu tiên: Quân nhân xuất ngũ, gia đình chính sách.
      *Phó bí thư đoàn Thanh niên:
– Giới tính và độ tuổi: Nam; Đủ 21 tuổi trở lên và không quá 25 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu và giữ chức vụ không quá 30 tuổi.
– Về trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
– Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành phù hợp với công việc được đảm nhận.
– Về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên
– Ngoại ngữ: trình độ A trở lên.
      Hồ sơ xét tuyển:
– Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu;
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên chứng nhận còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Y tế;
– Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực đối với các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trong trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. Nếu trúng tuyển, trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày được tuyển dụng, người được tuyển dụng phải xuất trình bằng tốt nghiệp theo quy định. Nếu không xuất trình được bằng tốt nghiệp theo quy định thì người có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng.
– Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực các giấy tờ có liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).
– Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 03 ảnh màu cỡ (4cmx6cm).
       Tất cả các loại giấy tờ trên được đựng trong bao đựng hồ sơ (theo mẫu).
     Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 20/9/2018 đến hết ngày 19/10/2018 trong giờ hành chính trừ Thứ bảy, Chủ Nhật.
      Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Bộ phận Văn phòng-Thống kê UBND phường Thắng Tam. Địa chỉ: 148 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3524300./.
Nguồn tin: vungtau.baria-vungtau.gov.vn