UBND phường Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng thông báo tuyển dụng

24/01/2019

UBND phường Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Chức danh Văn phòng – Tổ chức Đảng ủy: 01 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn trực tiếp.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 16/01/2019 đến ngày 02/02/2019 (Không nhận hồ sơ vào chiều thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: UBND phường Thuận Phước.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Thông báo TD Thu_n ph°Ûc-1 Thông báo TD Thu_n ph°Ûc-2

Nguồn tin: haichau.danang.gov.vn