UBND Q.Đồ Sơn, Hải Phòng tuyển dụng viên chức giáo viên Mầm non năm 2017

04/04/2017

Căn cứ cơ cấu và nhu cầu sử dụng viên chức hiện có, Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên Mầm non năm 2017.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:  75 người.

Trong đó:

– Giáo viên yêu cầu Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên: 69 người;

– Nhân viên Kế toán kiêm Văn thư yêu cầu Trung cấp Kế toán trở lên, có chứng chỉ Văn thư: 06 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Lệ phí tuyển dụng:

– Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/thí sinh.

– 20.000đ/bộ hồ sơ.

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 3/4/2017 đến ngày 3/5/2017.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Tại phòng nội vụ quận Đồ Sơn

*** Chi tiết thông báo như sau:


Nguồn tin: haiphong.gov.vn