UBND Quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020

11/07/2019

UBND Quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 197 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 44 chỉ tiêu.

– Bậc Tiểu học: 93 chỉ tiêu.

– Bậc Trung học cơ sở: 49 chỉ tiêu.

– Các đơn vị trực thuộc: 11 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 10/07/2019 đến hết ngày 10/08/2019.

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1, 47 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Nguồn tin: quan1.hochiminhcity.gov.vn