UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng

06/11/2018

UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối Ủy ban: 03 chỉ tiêu.

– Khối Đảng, Đoàn thể: 08 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/11/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ Quận 4, Số 18 Đoàn Như Hài, phường 12, Quận 4.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

393-TB-UBND

393-TB-UBND 393-TB-UBND

Nguồn tin: quan4.hochiminhcity.gov.vn