UBND quận 4, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng

01/09/2017

Ủy ban nhân dân Quận 4 thông báo tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách của Ủy ban nhân dân 15 phường thuộc Quận 4:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Đến hết ngày 8/9/2017.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: 

Phòng Nội vụ Quận 4 (Lầu 3), số 18 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4 hoặc tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

*** Chi tiết thông báo như sau:

1454-TB-UBND

1454-TB-UBND 1454-TB-UBND

Nguồn tin: quan4.hochiminhcity.gov.vn