UBND quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự

14/07/2017

UBND quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu.

– Khối Ủy ban: 08 chỉ tiêu.

– Khối Đảng, Đoàn thể: 09 chỉ tiêu.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày thông báo đến hết ngày 24/7/2017.

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng Nội vụ quận 4 (Lầu 3), số 18 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, hoặc tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

*** Chi tiết thông báo như sau:

458-TB-UBND

458-TB-UBND 458-TB-UBND

Nguồn tin: quan4.hochiminhcity.gov.vn