UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự

15/05/2018

Ủy ban nhân dân Quận 4 có nhu cầu tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách của Ủy ban nhân dân 15 phường thuộc Quận 4. Cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 

– Khối Ủy ban: 06 chỉ tiêu.

– Khối Đảng, Đoàn thể: 06 chỉ tiêu.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày thông báo đến hết ngày 25/05/2018

3. Địa điểm nộp hồ sơ: 

Phòng Nội vụ Quận 4 (Lầu 3), Số 18 Đoàn Như Hải, Phường 12, Quận 4 hoặc tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

*** Chi tiết thông báo như sau: 

101-TB-UBND

101-TB-UBND 101-TB-UBND

**Tài liệu đính kèm: Mẫu Lý lịch tự thuật

Nguồn tin:  www.quan4.hochiminhcity.gov.vn