UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 (đợt 2)

02/10/2018

UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 (đợt 2) như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu, trong đó:

– Trung tâm Văn hóa: 03 người.

– Trung tâm Y tế: 15 người.

– Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng: 02 người.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 26/10/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ Quận 4, Số 18 Đoàn Như Hài, phường 12, Quận 4.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

296-TB-UBND

296-TB-UBND 296-TB-UBND

Đi kèm TB 296

*** Tài liệu đính kèm: Mẫu Lý lịch tự thuật

Nguồn tin: quan4.hochiminhcity.gov.vn