UBND quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 – 2019

02/08/2018

UBND quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 29 giáo viên.

– Bậc Tiểu học: 53 giáo viên.

– Bậc Trung học cơ sở: 62 giáo viên.

2. Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/08/2018.

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

UBND quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 - 2019

Nguồn tin: pgdquan9.hcm.edu.vn