UBND Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 – 2019

12/07/2018

UBND Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 160 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 27 người.

– Giáo viên Tiểu học: 75 người.

– Giáo viên Trung học cơ sở: 39 người.

– Nhân viên: 18 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

Trong giờ hành chính từ ngày 10/07/2018 đến ngày 06/08/2018 tại UBND quận Bình Thạnh.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

UBND Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 - 2019

Nguồn tin: pgdbinhthanh.hcm.edu.vn