UBND quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng

05/09/2017

UBND quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động như sau:

TB791 TB7911

Nguồn tin: camle.danang.gov.vn