UBND quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng tuyển dụng giáo viên THCS, Mầm non năm 2018

10/01/2019

UBND quận Dương Kinh thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục THCS, Mầm non  thuộc quận năm 2018 là 37 người, với cơ cấu cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Số lượng tuyển dụng: Chỉ tiêu tuyển dụng 37 người, trong đó:

* Bậc Trung học cơ sở: 24 chỉ tiêu, cụ thể:

– Giáo viên Toán học: 08 chỉ tiêu; có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Toán trở lên;

– Giáo viên Ngữ văn: 06 chỉ tiêu; có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Văn – Địa hoặc Đại học sư phạm Văn trở lên;

– Giáo viên Vật lý: 02 chỉ tiêu; có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Vật lý trở lên;

– Giáo viên Sinh học: 01 chỉ tiêu; có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Sinh học trở lên;

– Giáo viên Lịch sử: 01 chỉ tiêu; có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Lịch sử trở lên;

– Giáo viên Địa lý: 02 chỉ tiêu; có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm Địa lý trở lên;

– Giáo viên Âm nhạc: 01 chỉ tiêu; có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Âm nhạc trở lên;

– Giáo viên Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu; có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mỹ thuật trở lên;

– Giáo viên Tổng phụ trách: 02 chỉ tiêu; có bằng tốt nghiệp cao đẳng Văn Đoàn Đội trở lên;

* Bậc Mầm non: 13 chỉ tiêu giáo viên Mầm non; có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại điều 22, Luật Viên chức năm 2010, cụ thể:

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: XÉT TUYỂN

1. Nội dung xét tuyển viên chức:

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

– Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Cách tính điểm:

– Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

– Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2;

– Điểm thực hành chuyên môn đối với các vị trí giáo viên và phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với các vị trí khác được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2;

– Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm trung bình học tập, điểm trung bình tốt nghiệp, điểm thực hành đối với giáo viên, điểm phỏng vấn đối với vị trí khác;

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm học tập tính hệ số 2, điểm thực hành đối với giáo viên, điểm phỏng vấn đối với vị trí khác.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm trung bình học tập, điểm trung bình tốt nghiệp, điểm thực hành hoặc phỏng vấn (chưa nhân hệ số) mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

b. Trường hợp chưa xét đủ chỉ tiêu cần tuyển dụng, ở chỉ tiêu tiếp theo có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau thì người có điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển đến khi xét đủ chỉ tiêu cần tuyển dụng; nếu điểm thực hành bằng nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau đây:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

– Thương binh;

– Người hưởng chính sách như thương binh;

– Con liệt sĩ;

– Con thương binh;

– Con của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người dân tộc ít người;

– Đội viên thanh niên xung phong;

– Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

– Người dự tuyển là nữ.

c. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì Chủ tịch UBND quận quyết định người trúng tuyển.

d. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu)

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu), có dán ảnh, đóng dấu giáp lai vào ảnh và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

02 phong bì dán tem thư có ghi rõ họ tên, địa chỉ thường trú, số điện thoại liên lạc và 02 ảnh cỡ 3×4 chụp trong thời gian 06 tháng gần đây.

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản gốc các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ và các bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được các cơ quan có thầm quyền chứng thực. Trường hợp các văn bằng chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cung cấp phải được chứng thực dịch thuật sang tiếng Việt;

(UBND quận kiểm tra đối chiếu, xác minh xong sẽ trả lại các văn bản, bảng điểm và chứng chỉ gốc).

5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng (trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 10/01/2019 đến ngày 14/02/2019 (20 ngày làm việc) trong giờ làm việc các ngày làm việc theo quy định.

*Lưu ý:

– Hồ sơ đã nộp không trả lại (trừ các văn bằng chứng chỉ gốc), mỗi thí sinh chỉ được đăng ký vào một vị trí dự tuyển.

2. Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ quận Dương Kinh – Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh, khu trung tâm hành chính quận Dương Kinh, phường Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng; (Người nhận hồ sơ: Ông Ngô Thanh Phương (SĐT: 0947.133.588).

3. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 10/01/2019 đến ngày 14/02/2019

4. Lệ phí xét tuyển: UBND quận Dương Kinh chỉ thu lệ phí đối với những người được thông báo đủ điều kiện xét tuyển (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của bộ Tài chính).

5. Niêm yết danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển: Dự kiến trong tháng 3/2019 (Đồng thời phát thẻ dự tuyển và thu lệ phí xét tuyển).

V. THỜI GIAN TỔ CHỨC KIỂM TRA, SÁT HẠCH:

Dự kiến trong tháng 3/2019.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có điều chỉnh, bổ sung về nội dung tuyển dụng sẽ thông báo trên cổng thông tin điện tử quận Dương Kinh.

UBND quận Dương Kinh thông báo tới các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Nguồn tin: haiphong.gov.vn