UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2017

10/06/2017

UBND quận Hải Châu thông báo về kế hoạch tuyển dụng công chức cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng

a) Đối tượng bố trí công tác tại phường theo chính sách thu hút nguồn nhân lực, học viên Đề án 89 đang hợp đồng lao động tại phường;

b) Những người đang hợp đồng lao động chức danh công chức phường kể từ ngày Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND có hiệu lực trở về trước (ngày 26 tháng 12 năm 2016) hoặc hợp đồng lao động tại chức danh người hoạt động không chuyên trách phường từ 03 năm (36 tháng) trở lên, trong thời gian công tác 02 năm (24 tháng) gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; tốt nghiệp đại học trở lên, không phân biệt loại hình và cơ sở đào tạo;

c) Những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng, có trình độ Đại học chính quy, tốt nghiệp loại khá trở lên, có chuyên ngành phù hợp với chức danh công chức phường;

d) Những người không có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng, có trình độ Đại học chính quy, tốt nghiệp loại giỏi trở lên (nếu trình độ thạc sỹ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên), có chuyên ngành phù hợp với chức danh công chức phường.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp phổ thông học;

-Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm  nhiệm;

– Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học Văn phòng trình độ A trở lên;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (kèm theo bản mô tả vị trí việc làm).

b) Những gười sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, cụ thể:

– Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: chuyên ngành quân sự cơ sở, luật; có chứng nhận đã được đào tạo theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

– Đối với chức danh Văn phòng – Thông kê: nhóm ngành nội vụ, hành chính, luật, chính trị-hành chính, văn thư-lưu trữ, hành chính văn phòng, quản trị văn phòng, quản trị nguồn nhân lực, ngữ văn, công nghệ thông tin, thống kê.

– Đối với chức danh Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường: nhóm ngành địa chính, xây dựng, quản lý đất đai, quản lý đô thị, kiến trúc, môi trường.

– Đối với chức danh Tài chính – Kế toán: nhóm ngành tài chính, kế toán.

– Đối với chức danh Tư pháp – Hộ tịch: nhóm ngành luật.

– Đối với chức danh Văn hóa – Xã hội: nhóm ngành văn hóa, xã hội, luật, hành chính, xã hội học, đông phương học, Việt Nam học, công tác xã hội, ngữ văn, ngànhvăn hóa nghệ thuật hoặc quản lý Văn hóa-Thông tin, Lao động-Thương binh và Xã hội.

– Các đối tượng thu hút, học viên Đề án 89 đang công tác tại phường có bằng tốt nghiệp đại học trở lên nhưng không phù hợp với tiêu chuẩn chuyên ngành đào tạo của chức danh công chức phường, có thể được xem xét tiếp nhận thành công chức phường không qua thi tuyển hoặc tham gia tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển vào chức danh công chức phường (ngoại trừ chức danh Địa chính-Xây dựng-Đô thị-Môi trường và Tài chính-Kế toán).

b) Có chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học theo yêu cầu vị trí việc làm (có bảng mô tả vị trí việc làm kèm theo)

Bảng mô tả công việc

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng là 17 người, trong đó:

– Ngạch chuyên viên và tương đương:        13 người

– Ngạch cán sự (Chỉ huy trưởng Quân sự): 04 người

2. Đơn vị tuyển dụng, vị trí việc làm, yêu cầu cụ thể (theo phụ lục số lượng và vị trí việc làm kèm theo Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của UBND quận Hải Châu đã được Sở Nôi vụ phê duyệt tại Công văn số 390/SNV-XDCQ ngày 15 tháng 02 năm 2017)

III. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ THI TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ của người đăng ký thi tuyển bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển công chức phường theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh;

d) Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp; (có chứng nhận đã được đào tạo chương trình huấn luyện Chỉ huy trưởng quân sự phường, xã theo quy định đối với chức danh Chỉ huy trưởng quân sự)

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức phường (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

g) Bản nhận xét đánh giá quá trình công tác của UBND phường đối với các trường hợp đang hợp đồng tại UBND các phường thuộc quận;

h) 02 ảnh 3×4 và 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh dự tuyển;

k) Bản sao sổ hộ khẩu.

Tải mẫu đơn tại đây

Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 x 32cm, mặt ngoài dán “HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI CÔNG CHỨC PHƯỜNG THUỘC QUẬN HẢI CHÂU”, có họ, tên, số điện thoại của người dự thi và thống kê đầy các loại giấy tờ bên trong hồ sơ.

2. Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 15 tháng 6 năm 2017 đến hết ngày 26 tháng 7 năm 2017

3. Địa điểm nhận hồ sơ: thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển tại UBND các phường có vị trí việc làm và nhu cầu tuyển dụng.

4. Lệ phí dự tuyển: mức thu lệ phí dự thi của mỗi thí sinh thực hiện theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

5. Tổng hợp hồ sơ, danh sách thí sinh đăng ký thi tuyển: kể từ ngày hết thời hạn nhận hồ sơ, UBND các phường tổng hợp hồ sơ và danh sách thí sinh đăng ký dự thi (theo mẫu) gửi về Phòng Nội vụ quận Hải Châu, đồng thời gửi kèm file dữ liệu qua địa chỉ email:anltm@danang.gov.vn chậm nhất đến ngày 29/7/2017

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

1. Hình thức, nội dung thi tuyển

a) Môn thi, hình thức và thời gian thi

– Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài thời gian 120 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cần tuyển dụng;

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài thời gian 30 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng;

– Môn tin học văn phòng: thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

b) Điều kiện miễn thi môn tin học

 – Người đăng ký dự tuyển công chức phường nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên thì được miễn thi môn tin học văn phòng.

2. Thời gian thi, địa điểm thi: thông báo sau khi Hội đồng thi tuyển công chức thu nhận, tổng hợp hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi.

Trên đây là Thông báo của UBND quận Hải Châu về việc tuyển dụng công chức. Kính đề nghị UBND các phường trên cơ sở thông báo này ban hành thông báo chi tiết nêu rõ số lượng, vị trí cần tuyển dụng, trình độ chuyên môn cần tuyển của cơ quan, đơn vị mình (theo như bảng phụ lục về số lượng, vị trí việc làm đã được Sở Nội vụ phê duyệt). niêm yết công khai tại trụ sở làm việc; bố trí công chức thu nhận hồ sơ; tổng hợp hồ sơ dự thi; gửi về UBND quận (qua Phòng Nội vụ) 01 bảng thông báo để theo dõi./.

Nguồn tin: haichau.danang.gov.vn