UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp phường năm 2018

09/07/2018

Ngày 4/7, UBND quận Hoàng Mai ban hành Thông báo số 987/TB-UBND về việc Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp phường năm 2018.

Theo đó, UBND quận Hoàng Mai xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự phường năm 2018, số lượng: 01 chỉ tiêu. Đơn vị có chỉ tiêu xét tuyển: UBND phường Vĩnh Hưng.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ ngày 05/7/2018 đến hết ngày 03/8/2018 (trong giờ hành chính). Địa điểm: Phòng Nội vụ – Trụ sở UBND quận Hoàng Mai.

Thí sinh dự xét tuyến nộp lệ phí 500.000 dồng (năm trăm nghìn đồng) theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Thời gian tổ chức xét tuyển (dự kiến): Ngày 10/8/2018, Hội đồng xét tuyển tổ chức họp xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn của công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp phường theo quy định. Ngày 13/8/2018: thông báo kết quả xét tuyển.

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghi, khiếu nại về kết quả xét tuyển (nếu có): Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 27/8/2018, tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC quận Hoàng Mai.

Nguồn tin: hanoi.gov.vn