UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017

26/10/2017

UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu, trong đó:

+ Bậc Mầm non: 11 chỉ tiêu Kế toán kiêm Văn thư.

+ Bậc Tiểu học: 15 Giáo viên.

+ Bậc Trung học cơ sở: 8 Giáo viên và 1 nhân viên Kế toán.

+ Trung tâm GDNN – GDTX quận: 07 Giáo viên.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 24/11/2017 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ, UBND quận Hồng Bàng, 44 Lê Đại Hành – quận Hồng Bàng – Hải Phòng.

*** Chi tiết thông báo như sau:

1

2 3

Nguồn tin: hongbang.haiphong.gov.vn