UBND Quận Kiến An, Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2018

04/07/2018

UBND Quận Kiến An, Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, trong đó:

– Văn phòng – Thống kê: 03 người.

– Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường: 03 người.

– Tài chính – Kế toán: 02 người.

– Tư pháp – Hộ tịch: 02 người.

– Văn hóa – Xã hội: 01 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 04/07/2018 đến ngày 02/08/2018 (trong giờ làm việc).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ Quận Kiến An. Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn – quận Kiến An – Thành phố Hải Phòng.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau: 

Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo về việc tuyển dụng công chức phường năm 2018-1

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo về việc tuyển dụng công chức phường năm 2018-4

Nguồn tin: www.haiphong.gov.vn