UBND quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng viên chức

22/02/2018

UBND quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất quận Lê Chân năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12/02/2018 đến hết ngày 19/03/2018, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần,

– Địa điểm: Phòng Nội vụ quận Lê Chân.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB 118 - TB - UBND-1 TB 118 - TB - UBND-2

Nguồn tin: haiphong.gov.vn