UBND quận Lê Chân, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020

13/02/2020

UBND quận Lê Chân, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 13/02/2020 đến ngày 13/03/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện tại Phòng Nội vụ quận Lê Chân, số 10G Hồ Sen, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3516.177

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND quận Lê Chân, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020

 

UBND quận Lê Chân, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND quận Lê Chân, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND quận Lê Chân, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: haiphong.gov.vn