UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng tiếp nhận viên chức giáo dục đợt 2 năm học 2017-2018

13/09/2017

UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng tiếp nhận viên chức giáo dục đợt 2 năm học 2017-2018 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 08 Giáo viên Văn hóa bậc Tiểu học.

2. Hình thức tiếp nhận: Tiếp nhận thông qua kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn.

3. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc, từ ngày 8/9/2017 đến ngày 14/9/2017.

*** Chi tiết thông báo như sau:

Thong-bao-203-ve-viec-tiep-nhan-vien-chuc-su-nghiep-GD&DT-1 Thong-bao-203-ve-viec-tiep-nhan-vien-chuc-su-nghiep-GD&DT-2 Thong-bao-203-ve-viec-tiep-nhan-vien-chuc-su-nghiep-GD&DT-3

Nguồn tin: lienchieu.danang.gov.vn