UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2017

07/12/2017

UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, trong đó:

– Văn phòng – Thống kê: 01 người, làm việc tại UBND phường Gia Viên.

– Tư pháp – Hộ tịch: 02 người, làm việc tại UBND các phường Cầu Tre, Gia Viên.

– Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường: 04 người, làm việc tại UBND các phường Máy Chai, Máy Tơ, Lạch Tray.

– Tài chính – Kế toán: 02 người, làm việc tại UBND các phường Máy Tơ, Lương Khánh Thiện.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 7/12/2017 đến hết ngày 6/1/2017, trong giờ làm việc.

– Phí dự tuyển: 500.000 đồng/hồ sơ/lần dự thi.

– Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Nội vụ quận Ngô Quyền, Số 19 Đà Nẵng – Ngô Quyền – Hải Phòng.

*** Chi tiết thông báo như sau:

TB1223 CC phuong 1

TB1223 CC phuong 2 TB1223 CC phuong 3 TB1223 CC phuong 4

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

TB1223 CC phuong 5

Nguồn tin: ngoquyen.gov.vn