UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng lao động hợp đồng vụ việc khối trường học 

04/08/2017

UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng lao động hợp đồng vụ việc khối trường học  như sau:

1. Tổng số lượng tuyển dụng: 104 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối Mầm non: 33 người.

– Khối Tiểu học: 41 người.

– Khối Trung học cơ sở: 30 người.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: từ ngày 1/8/2017 đến hết ngày 11/8/2017

+ Sáng: 8h00-11h00.

+ Chiều: 14h00 – 16h00.

– Địa điểm: tại phòng Nội vụ quận Ngô Quyền

*** Chi tiết thông báo như sau:

TDLDHD 1

TDLDHD 2 TDLDHD 3

TDLDHD 4 TDLDHD 5

aa

Nguồn tin: ngoquyen.gov.vn