UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017

26/07/2017

UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 3 người, trong đó:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất quận: 1 người.

– Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận: 2 người.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Từ ngày 24/7/2017 đến hết ngày 18/8/2017

– Hồ sơ nộp tại Phòng Nội vụ quận Ngô Quyền.

*** Chi tiết thông báo như sau:

TuyenVC 01

TuyenVC 02 TuyenVC 03 TuyenVC 04

Nguồn tin: ngoquyen.gov.vn