UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng thông báo xét tuyển đặc cách viên chức tại các đơn vị sự nghiệp không được giao số lượng người làm việc

29/08/2017

UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng thông báo xét tuyển đặc cách viên chức tại các đơn vị sự nghiệp không được giao số lượng người làm việc như sau:

1

2 3

7 8 9

10 11 12 13

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)
4 5

6

Nguồn tin: nguhanhson.danang.gov.vn