UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng giáo viên, nhân viên năm học 2017 – 2018

13/07/2017

UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng giáo viên, nhân viên năm học 2017 – 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên: 24 người.

– Nhân viên Y tế: 1 người.

– Nhân viên Kế toán: 1 người.

2. Hình thức tuyển dụng: tuyển dụng lao động thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 10/7/2017 đến 17h30 ngày 14/7/2017.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Bộ phận một cửa điện tử quận thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận Ngũ Hành Sơn, số 486 đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

*** Chi tiết thông báo như sau:

1

2 3 4

5 6

7

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

8 9

Nguồn tin: nguhanhson.danang.gov.vn