UBND quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019

12/08/2019

UBND quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu, trong đó:

– Trung tâm Y tế: 28 chỉ tiêu.

– Trung tâm Thể dục thể thao: 04 chỉ tiêu.

– Trung tâm Văn hóa: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: 

– Thời gian: Nhận hồ sơ từ ngày 8 tháng 8 đến hết ngày 9 tháng 9 năm 2019.

Địa điểm: UBND quận Phú Nhuận. Số: 68A Nguyễn Văn Trỗi, Phường11, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: phunhuan.hochiminhcity.gov.vn