UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018

10/06/2017

UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 3o chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Tiểu học: 25 chỉ tiêu.

– Bậc Trung học Cơ sở: 10 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày 9/6/2017 đến 17h30 ngày 6/7/2017.

– Địa điểm: Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận Sơn Trà, số 2 đường Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

*** Chi tiết thông báo như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà năm học 2017-2018-1

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà năm học 2017-2018-2 Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà năm học 2017-2018-3

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà năm học 2017-2018-4 Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà năm học 2017-2018-5

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà năm học 2017-2018-6 Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà năm học 2017-2018-7

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà năm học 2017-2018-8

Nguồn tin: sontra.danang.gov.vn