UBND quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giáo viên năm học 2018 – 2019

12/07/2018

UBND quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giáo viên năm học 2018 – 2019 như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng: 221 người, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 34 người.

– Giáo viên Tiểu học: 89 người.

– Giáo viên Trung học cơ sở: 98 người.

*** Chi tiết kế hoạch tuyển dụng như sau:

UBND quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giáo viên năm học 2018 - 2019

Bảng chi tiết nhu cầu tuyển dụng (Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

179.KH.UBND.VX

Nguồn tin: pgdtanbinh.hcm.edu.vn