UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm 2017

12/07/2017

Ngày 23/6/2017, UBND quận Thanh Xuân ban hành Thông báo số 511/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại trường THCS Thanh Xuân, theo đó, thời gian tiếp nhận hồ sơ là từ ngày 26/6/2017 đến 16h30 ngày 10/7/2017.

Để đảm bảo tuyển dụng đủ số lượng giáo viên về công tác tại trường THCS Thanh Xuân, UBND quận Thanh Xuân thông báo tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại trường THCS Thanh Xuân.

Chi tiết thông báo như sau:

2061de1022159d5dTB 522 NV

Nguồn tin: thanhxuan.hanoi.gov.vn