UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển

31/08/2017

Ngày 28/8, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6003/QĐ-UBND, phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với một số trường hợp vào làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2017.

Theo quyết định, Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp là cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, lãnh đạo cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước có 5 năm kinh nghiệm, người tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi ở nước ngoài, tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng bằng khen vào làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2017.

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển là 162 người.

Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội; hướng dẫn các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện việc tuyển dụng công chức theo Kế hoạch; Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật.

*** Chi tiết thông báo như sau:

qdub-6003-2017-01

qdub-6003-2017-01 qdub-6003-2017-01 qdub-6003-2017-01

qdub-6003-2017-01 qdub-6003-2017-01 qdub-6003-2017-01

qdub-6003-2017-01 qdub-6003-2017-01 qdub-6003-2017-01 qdub-6003-2017-01 qdub-6003-2017-01 qdub-6003-2017-01 qdub-6003-2017-01 qdub-6003-2017-01 qdub-6003-2017-01

Nguồn tin: hanoi.gov.vn