UBND thành phố Hải Phòng thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức

15/08/2017

UBND thành phố Hải Phòng thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức như sau:

308-1

310-TB-UBND.signed-1

Nguồn tin: haiphong.gov.vn