UBND thị xã Đông Triều, Quảng Ninh tuyển dụng giáo viên năm 2018

02/07/2018

UBND thị xã Đông Triều, Quảng Ninh tuyển dụng giáo viên năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 người, trong đó:

– Khối Tiểu học: 64 Giáo viên.

– Khối Trung học cơ sở: 45 Giáo viên.

2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 02/07/2018 đến ngày 06/07/2018.

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

thông báo xét tuyển-1

Nguồn tin: www.quangninh.gov.vn