UBND thị xã Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

15/03/2018

UBND thị xã Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu, trong đó:

– Phóng viên kiêm kỹ thuật viên truyền thanh công tác đài truyền thanh thị xã: 01 người.

– Phóng viên truyền hình công tác đài truyền thanh thị xã: 01 người.

– Kỹ thuật viên kiêm phát thanh viên truyền thanh công tác đài truyền thanh thị xã: 01 người.

– Tuyên truyền viên Trung tâm văn hóa thể thao thị xã: 02 người.

– Thư viện viên, viên chức hành chính thư viện thị xã: 02 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 26/03/2018 tại Phòng Nội vụ.

*** Chi tiết thông báo như sau:

2018-03-08 (7)

2018-03-08 (7) 2018-03-08 (7)

2018-03-08 (7) 2018-03-08 (7)

Nguồn tin:  snv.dongnai.gov.vn