UBND thị xã Tân Châu, An Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

27/10/2018

UBND thị xã Tân Châu, An Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu, gồm:

– Công chức Văn phòng – thống kê: 05 chỉ tiêu.

– Công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường; Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường: 11 chỉ tiêu.

– Công chức Tài chính – kế toán: 12 chỉ tiêu.

– Công chức Tư pháp – hộ tịch: 05 chỉ tiêu.

– Công chức Văn hóa – xã hội: 08 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 22/10/2018 đến hết ngày 22/11/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Tân Châu,  Trần Hưng Đạo, Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

1

2 3

4

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

5

Nguồn tin: tanchau.angiang.gov.vn