UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương thông báo tuyển dụng

28/12/2017

UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương thông báo tuyển dụng chức danh Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Tân Uyên như sau:

1. Chỉ tiêu, chức danh tuyển dụng:

– Số lượng: 01 vị trí.

– Chức danh: Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Tân Uyên .

2. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: từ ngày 25/12/2017 đến hết ngày 16/01/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Tân Uyên, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

*** Chi tiết thông báo như sau:

TB 1192-1

TB 1192-2 TB 1192-3

Nguồn tin: tanuyen.binhduong.gov.vn