UBND tỉnh Bắc Giang thông báo Kế hoạch xét tuyển dụng 248 viên chức y tế năm 2015

27/09/2015

Ngày 22/9/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế năm 2015 Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 2690/KH-HĐ về việc xét tuyển dụng viên chức y tế năm 2015.

Theo Kế hoạch, năm 2015, toàn tỉnh Bắc Giang sẽ tuyển dụng 248 viên chức y tế. Cụ thể, bác sỹ đa khoa 93 chỉ tiêu (trong đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh (16 chỉ tiêu), Bệnh viện Sản – Nhi (10 chỉ tiêu), các đơn vị khác thuộc Sở Y tế (67 chỉ tiêu).

Bác sỹ Y học cổ truyền (5 chỉ tiêu), bác sỹ răng hàm mặt (3 chỉ tiêu), bác sỹ Y học dự phòng (9 chỉ tiêu), dược sĩ đại học (6 chỉ tiêu), điều dưỡng đa khoa (68 chỉ tiêu), kỹ thuật viên (38 chỉ tiêu), hộ sinh (18 chỉ tiêu), cử nhân Y tế công cộng (6 chỉ tiêu), cử nhân ngành công nghệ hạt nhân (2 chỉ tiêu).

Người được tuyển dụng viên chức y tế phải có đủ các điều kiện sau: Những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi học chuyên nghiệp; người tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nhập hồ sơ hộ khẩu trước ngày đăng thông báo tuyển dụng. Người hộ khẩu ngoài tỉnh phải có trình độ tiến sỹ, Bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Bác sĩ đa khoa hệ chính quy, bác sĩ nội trú hoặc thạc sỹ (trước khi đi học thạc sỹ đã tốt nghiệp đại học chính quy) đúng chuyên ngành cần tuyển, cử nhân Công nghệ hạt nhân. Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 trở lên. Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn của ngạch tuyển dụng. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ và không có thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đã vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần từ ngày 06/10/2015 đến hết ngày 20/10/2015 tại Sở Y tế Bắc Giang.UBND tỉnh Bắc Giang thông báo Kế hoạch xét tuyển dụng 248 viên chức y tế năm 2015

UBND tỉnh Bắc Giang thông báo Kế hoạch xét tuyển dụng 248 viên chức y tế năm 2015

3

4

5

6

Nguồn tin: bacgiang.gov.vn