UBND tỉnh Bắc Giang thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2017

26/06/2017

Ngày 23/6/2017, Hội đồng tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2017 ban hành kế hoạch xét tuyển dụng giáo viên năm 2017, theo đó một số thông tin cơ bản về tuyển dụng giáo viên năm 2017 tỉnh Bắc Giang cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 648 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên khối tiểu học các huyện: 390 chỉ tiêu.

– Giáo viên THCS: 200 chỉ tiêu.

– Giáo viên khối THPT và giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: 55 chỉ tiêu.

– Trường Trung cấp Văn hóa – Thể thao và Du lịch: 3 chỉ tiêu.

2. Lệ phí tuyển dụng: 

– Lệ phí kiểm tra sát hạch: 120.000 đồng/thí sinh.

– Hồ sơ: 15.000 đồng/bộ.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 29/6/2017 đến hết ngày 18/7/2017.

– Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính tại các địa điểm sau;

+ Tại phòng Nội vụ các huyện, thành phố đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào khối Tiểu học, THCS các huyện, thành phố.

+ Tại phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào khối THPT – giáo dục thường xuyên.

+ Tại Phòng Tổ chức Hành chính các Trường Chuyên nghiệp có chỉ tiêu cần tuyển.

*** Chi tiết thông báo như sau:

Ke_hoach_xet_tuyen_dung_giao_vien_nam_2017-1

Ke_hoach_xet_tuyen_dung_giao_vien_nam_2017-2 Ke_hoach_xet_tuyen_dung_giao_vien_nam_2017-3

Ke_hoach_xet_tuyen_dung_giao_vien_nam_2017-4 Ke_hoach_xet_tuyen_dung_giao_vien_nam_2017-5

Ke_hoach_xet_tuyen_dung_giao_vien_nam_2017-6 Ke_hoach_xet_tuyen_dung_giao_vien_nam_2017-7

Ke_hoach_xet_tuyen_dung_giao_vien_nam_2017-8

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Ke_hoach_xet_tuyen_dung_giao_vien_nam_2017-9 Ke_hoach_xet_tuyen_dung_giao_vien_nam_2017-10

Nguồn tin: sonoivu.bacgiang.gov.vn