UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng 1.668 viên chức y tế cấp xã năm 2015

29/06/2015

Ngày 25/6/2015, Hội đồng thẩm định tuyển dụng viên chức y tế cấp xã ban hành Kế hoạch số 1723/KH-HĐ thẩm định hồ sơ tuyển dụng viên chức y tế xã, phường, thị trấn (y tế xã) tỉnh Bắc Giang năm 2015.

Theo Kế hoạch, việc tổ chức lập danh sách, xác định người được tuyển dụng được tiến hành như sau: Trên cơ sở hồ sơ đăng ký tuyển dụng, Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức sơ tuyển và lập danh sách chính thức người đã nộp hồ sơ theo từng Trạm Y tế trực thuộc. Danh sách đề nghị xem xét của từng Trạm Y tế được chia thành 03 đối tượng, gồm: Cán bộ y tế cấp xã đã có đủ thời gian 36 tháng làm việc tại Trạm Y tế xã tính đến ngày 01/7/2015 (không kể thời gian tập sự, thử việc); cán bộ y tế xã chưa đủ thời gian 36 tháng làm việc tại Trạm Y tế xã tính đến ngày 01/7/2015 và đối tượng cán bộ y tế xã chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Người được tuyển dụng viên chức y tế xã phải có đủ các điều kiện sau: Là cán bộ y tế hiện đang làm việc tại Trạm Y tế xã trong toàn tỉnh đã được Sở Nội vụ (hoặc Ban Tổ chức Chính quyền) có văn bản đồng ý để Sở Y tế hoặc Chủ tịch UBND huyện, thành phố ký hợp đồng làm việc đóng bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 58/TTg; có nhu cầu tuyển dụng và đáp ứng đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp; trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành y, dược; có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ được giao; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị thi hành kỷ luật, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; có đủ thời gian 36 tháng làm việc tại Trạm Y tế xã tính đến ngày 01/7/2015 (không kể thời gian tập sự, thử việc); có đầy đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định; có 03 năm liền (từ 2012-2014) được xếp loại viên chức hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Kế hoạch năm 2015, toàn tỉnh sẽ tuyển dụng 1.668 viên chức y tế cấp xã.

Thời gian bán và nhận hồ sơ tuyển dụng trong giờ hành chính từ ngày 02/7/2015 đến ngày 14/7/2015 tại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.


Nguồn tin: bacgiang.gov.vn