UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi

24/05/2018

UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi như sau:

qdct-675-2018-8-signed-vp-1

qdct-675-2018-8-signed-vp-3 qdct-675-2018-8-signed-vp-4

qdct-675-2018-8-signed-vp-5 qdct-675-2018-8-signed-vp-6

qdct-675-2018-8-signed-vp-7

Nguồn tin: www.bacgiang.gov.vn