UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2017

20/11/2017

UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 bác sĩ, trong đó:

+ Bác sĩ đa khoa: 80 người.

+ Bác sĩ Y học cổ truyền: 02 người.

+ Bác sĩ Răng Hàm Mặt: 02 người.

+ Bác sĩ Y học dự phòng: 01 người.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 23/11/2017 đến hết ngày 11/12/2017 trong giờ hành chính tại Sở Y tế Bắc Giang.

*** Chi tiết thông báo như sau:

3997-1

3997-2 3997-3

3997-4 3997-5 3997-6

Nguồn tin: syt.bacgiang.gov.vn