UBND tỉnh Bến Tre thông báo tuyển dụng công chức 2014

25/06/2014

thông báo tuyển dụng công chức viên chứcNhằm tuyển dụng, bổ sung đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và chỉ tiêu biên chế được giao, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch số 2805/KH-UBND ngày 19/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thi tuyển công chức năm 2014 của tỉnh Bến Tre. Theo đó, năm 2014 các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần tuyển 183 công chức (gồm 137 công chức khối nhà nước và 46 công chức khối đảng, đoàn thể).

Kỳ thi năm nay vẫn được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh. Yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ được mở rộng hơn để tạo điều kiện có nhiều thí sinh thi cạnh tranh vào một vị trí. Các môn thi theo quy định là: thi viết môn kiến thức chung về quản lý nhà nước; thi viết và thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành; thi viết môn tiếng Anh; thi trắc nghiệm môn tin học văn phòng.

Để có cơ hội được xét cạnh tranh, trước tiên thí sinh phải đạt 50 điểm ở mỗi bài thi. Trong số các thí sinh đạt 50 điểm trở lên ở mỗi bài thi, thí sinh nào có kết quả điểm thi cao nhất sẽ là người trúng tuyển.

Cách tính điểm các môn thi như sau: Môn kiến thức chung tính hệ số 1; môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2, bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1; môn tiếng Anh và môn tin học tính hệ số 1. Kết quả điểm thi là tổng số điểm của môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành và điểm ưu tiên (nếu có); người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Dự kiến kỳ thi sẽ diễn ra vào đầu tháng 9/2014.

**Tệp đính kèm: Thông báo tuyển dụng