UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng

02/02/2018

UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương như sau:

1. Vị trí tuyển dụng: 01 Phó Giám đốc Sở Công Thương phụ trách lĩnh vực thương mại, năng lượng.

2. Hình thức: Thi viết và trình bày Đề án

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 27/02/2018.

– Địa điểm: Phòng Công chức, viên chức Sở nội vụ Bến Tre. Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.

*** Chi tiết thông báo như sau:

34-TB-UBND

298-KH-UBND-1 298-KH-UBND-2

298-KH-UBND-3 298-KH-UBND-4 298-KH-UBND-5

298-KH-UBND-6 298-KH-UBND-7 298-KH-UBND-8

Nguồn tin: www.snv.bentre.gov.vn