UBND tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019

13/04/2019

UBND tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 231 chỉ tiêu, trong đó:

– Tuyến tỉnh: 174 chỉ tiêu.

– Tuyến huyện: 48 chỉ tiêu.

– Tuyến xã: 09 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 18/04/2019 đến hết ngày 30/05/2019.

– Địa điểm: Trụ sở làm việc Sở Y tế. Địa chỉ: 756 Trần Hưng Đạo .Thành phố Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Bảng chi tiết nhu cầu tuyển dụng (Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

***Tài liệu đính kèm: Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: syt.binhdinh.gov.vn