UBND tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng công chức năm 2017

01/09/2017

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 179/TB-UBND, ngày 25/8/2017 về việc tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh năm 2017.

Theo đó, tổng chỉ tiêu công chức cần tuyển là 114 chỉ tiêu. Trong đó, khối các Sở, ban, ngành là 53 chỉ tiêu và khối các huyện, thị xã, thành phố là 61 chỉ tiêu.

Trong số 114 chỉ tiêu cần tuyển: Nhóm chuyên ngành quản lý hành chính có 92 chỉ tiêu; nhóm chuyên ngành kế toán – thủ quỹ có 08 chỉ tiêu; nhóm chuyên ngành kiểm lâm có 10 chỉ tiêu; và nhóm chuyên ngành công nghệ thông tin, truyền thông có 04 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu, yêu cầu cụ thể và tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm được ban hành kèm theo Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh, được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh (địa chỉ www.daklak.gov.vn).

Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 05/9/2017 đến ngày 05/10/2017.

Thời gian tổ chức ôn tập và thi tuyển dự kiến trong tháng 12 năm 2017.

Nội dung chi tiết như sau:

TB Tuyen dung CC 2017

TB Tuyen dung CC 2017

TB Tuyen dung CC 2017

TB Tuyen dung CC 2017

TB Tuyen dung CC 2017

TB Tuyen dung CC 2017

Nguồn tin: daklak.gov.vn