UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch tuyển chọn công chức không qua thi tuyển

20/09/2017

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tuyển chọn công chức không qua thi tuyển và quy chế kiểm tra, sát hạch đối với những người có bằng tiến sĩ, thạc sĩ loại khá, đại học loại giỏi vào công tác tại các cơ quan thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, số lượng tuyển chọn là 11 người. Hình thức tuyển chọn là kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển. Điểm của người dự tuyển là tổng điểm trung bình chung các nội dung thi do các thành viên hội đồng kiểm tra, sát hạch chấm (tính theo thang điểm 100). Người trúng tuyển phải là người có kết quả cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm và điểm kiểm tra, sát hạch của người dự tuyển phải đạt từ 50 điểm trở lên. Thời gian dự kiến tổ chức tuyển chọn: Tháng 11-2017.

Đối tượng dự tuyển là những người có đủ các tiêu chuẩn theo quy định, có nguyện vọng vào làm việc tại các cơ quan thuộc tỉnh, có bằng tiến sĩ, thạc sĩ loại khá và có điểm thi vào đại học từ 21 điểm trở lên; có bằng đại học loại giỏi và có điểm thi vào đại học từ 21 điểm trở lên. Riêng các trường hợp có bằng thạc sĩ trong nước hoặc nước ngoài không ghi xếp loại (có điểm thi vào đại học từ 21 điểm trở lên) thì UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các trường hợp được đào tạo thạc sĩ có điểm trung bình chung toàn khóa từ 7,0 trở lên để đưa vào đối tượng xét tuyển.

Kế hoạch tuyển chọn công chức và hướng dẫn cụ thể sẽ được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa; trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành có nhu cầu tuyển dụng.

Chi tiết điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển như sau:

1

2 3

4 5

6

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nguồn tin: www.khanhhoa.gov.vn