UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017

24/07/2017

UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 như sau:

Nhu cầu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu, trong đó:

– Các sở, ban, ngành: 26 chỉ tiêu.

– UBND các huyện, thành phố: 28 chỉ tiêu.

– Các Hội có tính chất đặc thù: 04 chỉ tiêu.

*** Chi tiết thông báo như sau:

1303_QD-UBND-1

1303_QD-UBND-2

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

1303_QD-UBND-3 1303_QD-UBND-4 1303_QD-UBND-5

1303_QD-UBND-6 1303_QD-UBND-7 1303_QD-UBND-8

1303_QD-UBND-9 1303_QD-UBND-10 1303_QD-UBND-11 1303_QD-UBND-12 1303_QD-UBND-13 1303_QD-UBND-14 1303_QD-UBND-15 1303_QD-UBND-16 1303_QD-UBND-17 1303_QD-UBND-18 1303_QD-UBND-191303_QD-UBND-21 1303_QD-UBND-22 1303_QD-UBND-23 1303_QD-UBND-24 1303_QD-UBND-25 1303_QD-UBND-26 1303_QD-UBND-27 1303_QD-UBND-28Nguồn tin: langson.gov.vn