UBND tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2017

26/07/2017

UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng công chức, người làm việc tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các Hội có tính chất đặc thù (sau đây viết tắt là nhu cầu tuyển dụng công chức) năm 2017 gồm 58 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh:               26 chỉ tiêu, trong đó:

1.1. Sở Tư pháp:                                           01 chỉ tiêu;

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:                        01 chỉ tiêu;

1.3. Sở Tài chính:                                         02 chỉ tiêu;

1.4. Sở Công thương:                                    01 chỉ tiêu;

1.5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:       18 chỉ tiêu;

1.6. Thanh tra tỉnh:                                                01 chỉ tiêu;

1.7. Văn phòng UBND tỉnh:                        01 chỉ tiêu;

1.8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:                   01 chỉ tiêu.

2. UBND các huyện, thành phố:       28 chỉ tiêu, trong đó:

2.1. UBND thành phố Lạng Sơn:                          03 chỉ tiêu;

2.2. UBND huyện Cao Lộc:                         01 chỉ tiêu;

2.3. UBND huyện Bình Gia:                        04 chỉ tiêu;

2.4. UBND huyện Tràng Định:                    08 chỉ tiêu;

2.5. UBND huyện Đình Lập:                        05 chỉ tiêu;

2.6. UBND huyện Văn Quan:                      05 chỉ tiêu;

2.7. UBND huyện Bắc Sơn:                         02 chỉ tiêu.

3. Các Hội có tính chất đặc thù:                 04 chỉ tiêu, trong đó:

3.1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn:    01 chỉ tiêu;

3.2. Hội Đông y tỉnh Lạng Sơn:                    01 chỉ tiêu;

3.3. Hội Đông y huyện Cao Lộc:                            01 chỉ tiêu;

3.4. Hội Đông y huyện Bắc Sơn:                            01 chỉ tiêu.

Cơ cấu, vị trí việc làm, trình độ cụ thể tại biểu chi tiết kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh đính kèm Thông báo này.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí có nhu cầu tuyển dụng;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

f) Thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng của cơ quan có nhu cầu tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại tỉnh Lạng Sơn sau khi được tuyển dụng.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhân dân, nhưng chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển do Sở Nội vụ phát hành, gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức;

2. Đơn đăng ký thi ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc Tày, Nùng;

3. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

4. Bản sao giấy khai sinh;

5. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

8. Bản sao sổ hộ khẩu (Nếu có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn).

9. Bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại tỉnh Lạng Sơn (nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn); Bản cam kết công tác ít nhất 10 năm tại tỉnh Lạng Sơn (nếu thí sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách thu hút tại Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn).

10. 05 phong bì ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (không dán tem).

IV. ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN

1. Đối tượng và điểm ưu tiên

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: Được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình  nguyện  tham  gia  phát  triển  nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

2. Trường hợp người dự thi thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào tổng số điểm thi tuyển.

V. CÁC MÔN THI, ĐIỂM THI, NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Môn kiến thức chung: Thi viết.

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi trắc nghiệm và thi viết.

Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học, mà môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học, thì người dự tuyển không phải thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học văn phòng quy định tại Khoản 3, Khoản 4 mục này.

3. Môn Ngoại ngữ: Một trong 02 thứ tiếng: Tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc (thi viết) hoặc tiếng dân tộc Tày, Nùng (thi vấn đáp).

4. Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm.

5. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học:

a) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu thí sinh đáp ứng một trong các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

6. Cách tính điểm và nguyên tắc xác định người trúng tuyển

a) Cách tính điểm

Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

– Môn kiến thức chung: Tính hệ số 1;

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

– Môn ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số, môn tin học văn phòng: Tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành tính theo quy định nêu trên cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

b) Nguyên tắc xác định người trúng tuyển

– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây: Có đủ các bài thi của các môn thi; có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên; có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu thuộc nhóm ngành đã đăng ký của cơ quan có nhu cầu tuyển dụng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng bằng tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt:

1. Đối tượng

a) Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước;

b) Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

c) Người dân tộc thiểu số được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử đi đào tạo hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CPngày 14/11/2006 của Chính phủ, đã tốt nghiệp ra trường (Tuyển dụng theo Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

a) Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Mục II Thông báo này;

b) Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tốt nghiệp thủ khoa ở trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Quy trình xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển

Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển phải được kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển thông qua Hội đồng kiểm tra, sát hạch của tỉnh.

4. Thí sinh có trình độ, chuyên ngành nằm trong danh mục các chuyên ngành, trình độ cần thu hút do UBND tỉnh ban hành, sau khi được tuyển dụng được hưởng chính sách thu hút theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn.

VII. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 01/9/2017 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng (thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan nào thì nộp hồ sơ tại cơ quan đó).

3. Thời gian các cơ quan nộp biểu tổng hợp danh sách và hồ sơ đăng ký dự tuyển của các thí sinh về Sở Nội vụ từ ngày 05-06/9/2017.

VIII. MỘT SỐ LƯU Ý

1. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, yêu cầu các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng kiểm tra kỹ hồ sơ đăng ký dự tuyển của các thí sinh, nếu thiếu tài liệu yêu cầu bổ sung, nếu không đủ điều kiện dự tuyển thì trả lại hồ sơ;

2. Công chức tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; người làm việc tại các Hội đặc thù được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cập nhật, tổng hợp hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng ngày và đăng tải công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển tại từng vị trí việc làm trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở làm việc ít nhất 02 ngày một lần để các thí sinh có phương án đăng ký đơn vị dự tuyển phù hợp.

3. Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một trong các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng phù hợp với chuyên ngành đào tạo, nếu thí sinh đăng ký dự tuyển vào 02 cơ quan trở lên sẽ không được dự thi.

4. Thí sinh đăng ký dự tuyển có quyền rút hồ sơ đã đăng ký dự tuyển để đăng ký dự tuyển vào cơ quan khác khi chưa hết thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển nếu đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa tại phần đăng ký cơ quan, đơn vị dự tuyển để đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch.

6. Người dự tuyển nộp hồ sơ đúng theo Thông báo này, nếu không được tiếp nhận thì đề nghị người đứng đầu cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi rõ lý do không tiếp nhận, ký, đóng dấu xác nhận vào đơn đăng ký dự tuyển sau đó người đăng ký dự tuyển mang hồ sơ nộp tại Sở Nội vụ để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

7. Đối với các hồ sơ nộp tại vị trí có đối tượng xét tuyển đặc cách được công nhận trúng tuyển (hết chỉ tiêu tuyển dụng): Hội đồng tuyển dụng tiến hành trả hồ sơ cho thí sinh, hướng dẫn thí sinh làm đơn chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm khác có trình độ, chuyên ngành phù hợp để thi tuyển theo quy định (nếu có). Hồ sơ chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển do hết chỉ tiêu tuyển dụng không tính là hồ sơ nộp quá thời gian quy định tại Thông báo này. Thời gian thay đổi nguyện vọng Sở Nội vụ sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đặc cách.

8. Nội dung thi tuyển, thời gian và địa điểm thi tuyển, lệ phí thi tuyển do Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017 thông báo.

Nhu cầu tuyển dụng và Thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 được thông báo công khai trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, niêm yết tại trụ sở Sở Nội vụ và các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng; đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ:

– Ủy ban nhân dân tỉnh: http://www.langson.gov.vn

– Sở Nội vụ: http://www.langson.gov.vn/nv

9. Giao Sở Nội vụ tham mưu triển khai các nội dung trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2017 theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc và thông báo địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển./.

Nguồn tin: www.langson.gov.vn