UBND tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019

22/07/2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2019 (Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 15/7/2019).

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 109 chỉ tiêu. Cụ thể, có 104 chỉ tiêu trong nhóm sự nghiệp y tế gồm: Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm, Trung tâm y tế các huyện Lộc Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng, Tràng Định, Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Đình Lập, Văn Lãng. Có 05 chỉ tiêu trong nhóm sự nghiệp giáo dục đào tạo (Trường Cao đẳng Y tế).

Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức tuyển dụng theo đúng nội dung đã được phê duyệt, đảm bảo theo đúng định mức, định biên, cơ cấu và việc tuyển dụng thực hiện theo đúng quy định.

Tổ chức tuyển dụng, quyết định tuyển dụng viên chức hoàn thành trước ngày 01/11/2019; báo cáo danh sách người được tuyển dụng (gửi về Sở Nội vụ) trước ngày 15/11/2019.

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

STT Cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng Vị trí việc làm Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần tuyển dụng Nhu cầu tuyển dụng Mã số (chức danh nghề nghiệp) Yêu cầu về trình độ
Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ Chứng chỉ
Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo
I SỰ NGHIỆP Y TẾ 104
1 Bệnh viện Y học cổ truyền 6
Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 2 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ Y học cổ truyền CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
Công tác xã hội viên (hạng III) Phụ trách công tác xã hội tại bệnh viện 1 V.09.04.02 Đại học Công tác xã hội CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
Hộ lý Vệ sinh buồng bệnh, bệnh viện và hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân 2 16.130 Chứng chỉ Nghiệp vụ hộ lý bệnh viện
2 Trung tâm Giám định Y khoa 1
Bác sĩ (hạng III) Phụ trách công tác khám giám định sức khỏe, tiếp nhận hồ sơ 1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
3 Trung tâm Kiểm nghiệm DP & MP 1
Kỹ sư (hạng III) Thực hiện việc xét nghiệm, kiểm nghiệm về thuốc, mỹ phẩm & TPCN 1 V.05.02.07 Đại học Kỹ sư công nghệ sinh học CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
4 TTYT Lộc Bình 2
Điều dưỡng (hạng III) Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng theo quy định 1 V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
Kế toán viên Thực hiện nhiệm vụ kế toán thu, chi tại đơn vị 1 06.031 Đại học Kế toán Văn phòng B Chứng chỉ bổi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên
Xã thuộc Lộc Bình 10
TYT xã  Hữu Khánh Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
TYT xã  Đồng Bục Dược sĩ (hạng IV) Quản lý việc cấp phát thuốc tại tuyến xã 1 V.08.08.23 Trung cấp Dược CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã  Xuân Lễ Dược sĩ (hạng IV) Quản lý việc cấp phát thuốc tại tuyến xã 1 V.08.08.23 Trung cấp Dược CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã  Đông Quan Y sĩ (hạng IV) Thực hiện việc khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã  Tú Đoạn Y sĩ (hạng IV) Thực hiện việc khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã  Nam Quan Y sĩ (hạng IV) Thực hiện việc khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Yên Khoái Y sĩ (hạng IV) Thực hiện việc khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã  Ái Quốc Y sĩ (hạng IV) Thực hiện việc khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã  Tam Gia Hộ sinh (hạng IV) Thực hiện, quản lý chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản tại trạm y tế 1 V.08.06.16 Trung cấp Hộ sinh CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Như Khuê Y sĩ (hạng IV) Thực hiện việc khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
5 TTYT Chi Lăng 9
Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt 1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ Răng Hàm Mặt CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 2 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
Điều dưỡng (hạng IV) Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại Bệnh viện 3 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
Kỹ sư (hạng III) Quản lý công nghệ thông tin tại đơn vị 1 V.05.02.07 Đại học Công nghệ thông tin Bậc 2 hoặc tương đương
Hộ lý Vệ sinh buồng bệnh, bệnh viện và hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân 2 16.130 Chứng chỉ Nghiệp vụ hộ lý bệnh viện
Xã thuộc Chi Lăng 8
TYT xã Quan Sơn Điều dưỡng (hạng IV) Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại trạm y tế 1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Hữu Kiên Điều dưỡng (hạng IV) Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại trạm y tế 1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Bắc Thủy Điều dưỡng (hạng IV) Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại trạm y tế 1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Vân Thủy Y sĩ (hạng IV) Thực hiện việc khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Lâm Sơn Y sĩ (hạng IV) Thực hiện việc khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Thượng Cường Y sĩ (hạng IV) Thực hiện việc khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Liên Sơn Điều dưỡng (hạng IV) Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại trạm y tế 1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
Y sĩ (hạng IV) Thực hiện việc khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
6 TTYT Hữu Lũng 1
Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
Xã thuộc Hữu Lũng 6
TYT thị trấn Hữu Lũng Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III) Phụ trách công tác y tế dự phòng tại tuyến xã 1 V.08.02.06 Đại học Bác sĩ Y học dự phòng CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
TYT xã Hoà Lạc Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
TYT xã Tân Thành Dược sĩ (hạng IV) Quản lý việc cấp phát thuốc tại tuyến xã 1 V.08.08.23 Trung cấp Dược CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Sơn Hà Dược sĩ (hạng IV) Quản lý việc cấp phát thuốc tại tuyến xã 1 V.08.08.23 Trung cấp Dược CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Quyết Thắng Hộ sinh (hạng IV) Thực hiện, quản lý chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản tại trạm y tế 1 V.08.06.16 Trung cấp Hộ sinh CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Tân Lập Điều dưỡng (hạng III) Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại trạm y tế 1 V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
7 TTYT Tràng Định 1
Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
Xã thuộc Tràng Định 6
TYT Khánh Long Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
TYT Cao Minh Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
TYT Hùng Việt Y sĩ (hạng IV) Khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT Quốc Việt Điều dưỡng (hạng IV) Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại trạm y tế 1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Đoàn Kết Y sĩ (hạng IV) Khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT Thị trấn Điều dưỡng (hạng IV) Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại trạm y tế 1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
8 TTYT Bắc Sơn 5
Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 2 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
Dược (hạng III) Thực hiện công tác về dược lâm sàng trong Bệnh viện 1 V.08.08.22 Đại học Dược CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
Kỹ thuật y (hạng IV) Thực hiện các kỹ thuật về hình ảnh y học trong công tác chẩn đoán hình ảnh 1 V.08.07.19 Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh y học CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
Dân số viên (hạng III) Xây dựng kế hoạch,Thực hiện tư vấn, truyền thông công tác dân số – KHHGĐ 1 V.08.10.28 Đại học Y tế công cộng, học định hướng dân số – kế hoạch hóa gia đình trong phần kiến thức bổ trợ hoặc chuyên ngành khác CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương Chứng chỉ đạt chuẩn viên chức dân số (đối với nhóm chuyên ngành khác)
Xã thuộc Bắc Sơn 8
TYT xã Vạn Thủy Y sĩ (hạng IV) Khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Hưng Vũ Điều dưỡng (hạng IV) Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại trạm y tế 1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Nhất Tiến Y sĩ (hạng IV) Khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Vũ Lễ Dược sĩ (hạng IV) Quản lý việc cấp phát thuốc tại tuyến xã 1 V.08.08.23 Trung cấp Dược CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Tân Tri Y sĩ (hạng IV) Khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Long Đống Hộ sinh (hạng IV) Thực hiện, quản lý chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản tại trạm y tế 1 V.08.06.16 Trung cấp Hộ sinh CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Chiến Thắng Hộ sinh (hạng IV) Thực hiện, quản lý chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản tại trạm y tế 1 V.08.06.16 Trung cấp Hộ sinh CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Chiến Thắng Y sĩ (hạng IV) Khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
9 TTYT Bình Gia 1
Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
Xã thuộc Bình Gia 2
TYT xã Vĩnh Yên Y sĩ (hạng IV) Khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Quý Hòa Điều dưỡng (hạng IV) Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại trạm y tế 1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
10 TTYT Văn Quan 5
Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 2 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
Kỹ thuật y (hạng IV) Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm theo quy định 1 V.08.07.19 Trung cấp Kỹ thuật viên Xét nghiệm đa khoa CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
Điều dưỡng (hạng IV) Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại Bệnh viện 1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
Hộ lý Vệ sinh buồng bệnh, bệnh viện và hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân 1 16.130 Chứng chỉ Nghiệp vụ hộ lý bệnh viện
Xã thuộc Văn Quan 7
TYT xã Việt Yên Điều dưỡng (hạng IV) Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại trạm y tế 1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Đại An Y sĩ (hạng IV) Khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Phú Mỹ Điều dưỡng (hạng IV) Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại trạm y tế 1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Chu Túc Điều dưỡng (hạng IV) Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại trạm y tế 1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Tràng Phái Điều dưỡng (hạng IV) Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại trạm y tế 1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Tri Lễ Y sĩ (hạng IV) Khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Trấn Ninh Y sĩ (hạng IV) Khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
11 TTYT Đình Lập 3
Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 2 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
Kỹ thuật y (hạng IV) Thực hiện các kỹ thuật về vật lý trị liệu, phục hồi chức năng tại bệnh viện 1 V.08.07.19 Trung cấp Vật lý trị liệu; Phục hồi chức năng CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
Xã thuộc Đình Lập 2
TYT xã Bắc Xa Hộ sinh (hạng IV) Thực hiện, quản lý chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản tại trạm y tế 1 V.08.06.16 Trung cấp Hộ sinh CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Bắc Lãng Điều dưỡng (hạng IV) Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại trạm y tế 1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
12 TTYT Văn Lãng 13
Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 3 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
Kỹ thuật y (hạng IV) Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm theo quy định 1 V.08.07.19 Trung cấp Kỹ thuật viên Xét nghiệm đa khoa CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
Điều dưỡng (hạng III) Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại Bệnh viện 1 V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương
Điều dưỡng (hạng IV) Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại Bệnh viện 3 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
Điều dưỡng (hạng IV) Thực hiện các nhiệm vụ trong công việc Điều dưỡng gây mê hồi sức 1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng Gây mê hồi sức CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
Kỹ thuật y (hạng IV) Thực hiện các kỹ thuật về hình ảnh y học trong công tác chẩn đoán hình ảnh 1 V.08.07.19 Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh y học CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
Kỹ thuật y (hạng IV) Thực hiện các kỹ thuật về vật lý trị liệu, phục hồi chức năng tại bệnh viện 1 V.08.07.19 Trung cấp Vật lý trị liệu; Phục hồi chức năng CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
Kế toán viên Thực hiện nhiệm vụ kế toán thu, chi tại đơn vị 1 06.031 Đại học Kế toán Văn phòng B Chứng chỉ nghiệp vụ ngạch kế toán viên
Kế toán viên cao đẳng Thực hiện nhiệm vụ kế toán thu, chi tại đơn vị 1 06a.031 Cao đẳng Kế toán cao đẳng Văn phòng B Chứng chỉ nghiệp vụ ngạch kế toán viên
Xã thuộc Văn Lãng 7
TYT xã Nhạc Kỳ Y sĩ (hạng IV) Khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Thụy Hùng Y sĩ (hạng IV) Thực hiện việc khám, chữa bệnh và dự phòng tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Hoàng Việt Điều dưỡng (hạng IV) Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại trạm y tế 1 V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Trùng Quán Y sĩ (hạng IV) Thực hiện việc khám, chữa bệnh và dự phòng tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Bắc La Y sĩ (hạng IV) Thực hiện việc khám, chữa bệnh và dự phòng tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Gia Miễn Y sĩ (hạng IV) Thực hiện việc khám, chữa bệnh và dự phòng tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
TYT xã Nam La Y sĩ (hạng IV) Khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ CNTTCB Bậc 1 hoặc tương đương
II SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 5
1 Trường Cao đẳng Y tế 5
Giảng viên (hạng III) Giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành cho sinh viên tại bệnh viện 3 V.07.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên
Giảng viên (hạng III) Giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành cho sinh viên tại bệnh viện 1 V.07.01.03 Đại học  Điều dưỡng CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên
Giảng viên (hạng III) Giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành cho sinh viên tại bệnh viện 1 V.07.01.03 Đại học Điều dưỡng Chuyên ngành Phụ sản CNTTCB Bậc 2 hoặc tương đương Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên
Tổng số: 109

Nguồn tin: vanphong.langson.gov.vn