UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

10/10/2017

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 818 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối các huyện: 717 chỉ tiêu, gồm:

+ Huyện Bắc Hà: 68 chỉ tiêu.

+ Huyện Bảo Yên: 57 chỉ tiêu.

+ Huyện Bát Xát: 162 chỉ tiêu.

+ Huyện Mường Khương: 90 chỉ tiêu.

+ Huyện Sa Pa: 127 chỉ tiêu.

+ Huyện Si Ma Cai: 118 chỉ tiêu.

+ Huyện Văn Bàn: 71 chỉ tiêu.

+ Huyện Bảo Thắng: 34 chỉ tiêu.

– Khối các trường THPT: 99 chỉ tiêu.

– Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Si Ma Cai: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 6/10/2017 đến hết ngày 6/11/2017.

*** Chi tiết thông báo như sau:

KH 256 UBND-1

KH 256 UBND-2 KH 256 UBND-3

KH 256 UBND-4 KH 256 UBND-5 KH 256 UBND-6

KH 256 UBND-7 KH 256 UBND-8 KH 256 UBND-9 KH 256 UBND-10

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

KH 256 UBND-11

Nguồn tin: snv.laocai.gov.vn